Kasvatus

Lapsen kasvatus on kaksi­suuntainen tapahtuma, jossa vanhempi kasvattaa lastaan ja lapsi vanhempaansa. Lapsi kasvaa osana perhettä, läheis­verkostoa ja yhteis­kuntaa. Lapsen ensi­sijaisia kasvattajia ovat hänen omat vanhempansa ja jokainen vanhempi kasvattaa lastaan eri tavalla omien arvojensa ja näkemystensä mukaisesti.

Lapset ovat yksilöitä, mikä vaikuttaa myös siihen, miten häntä kasvatetaan. Ympäröivän yhteis­kunnan muutokset ovat vaikuttaneet niin, että kasvatukseen liittyvät tavat ja haasteet ovat erilaisia eri aika­kausina ja sen vuoksi lapsia on kasvatettu eri tavalla eri aikoina.

Pieksämäen seurakunta kasvatuksen tukena

Lapsille sekä heidän vanhemmilleen, isovanhemmilleen ja hoitajilleen on tarjolla monenlaisia kerhoja. Niiden lisäksi toimii pyhäkouluja ja järjestetään erilaisia perhetapahtumia ja retkiä. Kaikki kerhot ovat maksuttomia.

Nuorimmat seurakuntalaiset voivat osallistua toimintaan yhdessä vanhempiensa tai hoitajiensa kanssa. Varttuneemmat lapset voivat osallistua itsenäisesti kerhoihin ja pyhäkouluihin.

Pieksämäen seurakunta kasvatuksen tukena

Lapsille sekä heidän vanhemmilleen, isovanhemmilleen ja hoitajilleen on tarjolla monenlaisia kerhoja. Niiden lisäksi toimii pyhäkouluja ja järjestetään erilaisia perhetapahtumia ja retkiä. Kaikki kerhot ovat maksuttomia.

Nuorimmat seurakuntalaiset voivat osallistua toimintaan yhdessä vanhempiensa tai hoitajiensa kanssa. Varttuneemmat lapset voivat osallistua itsenäisesti kerhoihin ja pyhäkouluihin.