Riippuvuudet

Riippuvuudet voidaan jakaa aine­riippuvuuksiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin. Aine­riippuvuuksia ovat alkoholi, huumeet, lääkkeet ja tupakka. Toiminnallisia riippuvuuksia ovat uhka­peli- tai muu peli­riippuvuus sekä seksi- ja netti­riippuvuus. Riippuvuus tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö on valmis käyttämään huomattavan paljon aikaa ja vaivaa voidakseen käyttää jotain ainetta tai suorittaa jotain toimintoa, esimerkiksi pelaa uhka­pelejä. Haitallinen riippuvuus voi kehittyä mihin tahansa toimintaan tai aineeseen, josta voi saada mieli­hyvän tunteita. Riippuvuus voi kehittyä esimerkiksi syömiseen, peleihin tai päihteisiin. Riippuvuuksista irti pääsemiseen tarvitaan usein ulko­puolista apua.

Pieksämäen seurakunta kasvatuksen tukena

Lapsille sekä heidän vanhemmilleen, isovanhemmilleen ja hoitajilleen on tarjolla monenlaisia kerhoja. Niiden lisäksi toimii pyhäkouluja ja järjestetään erilaisia perhetapahtumia ja retkiä. Kaikki kerhot ovat maksuttomia.

Nuorimmat seurakuntalaiset voivat osallistua toimintaan yhdessä vanhempiensa tai hoitajiensa kanssa. Varttuneemmat lapset voivat osallistua itsenäisesti kerhoihin ja pyhäkouluihin.

Pieksämäen seurakunta kasvatuksen tukena

Lapsille sekä heidän vanhemmilleen, isovanhemmilleen ja hoitajilleen on tarjolla monenlaisia kerhoja. Niiden lisäksi toimii pyhäkouluja ja järjestetään erilaisia perhetapahtumia ja retkiä. Kaikki kerhot ovat maksuttomia.

Nuorimmat seurakuntalaiset voivat osallistua toimintaan yhdessä vanhempiensa tai hoitajiensa kanssa. Varttuneemmat lapset voivat osallistua itsenäisesti kerhoihin ja pyhäkouluihin.