Väki­valta

Väkivalta on käyttäytymistä, joka pelottaa, loukkaa ja vahingoittaa toista ihmistä joko henkisesti, fyysisesti, taloudellisesti, seksuaalisesti, sosiaalisesti tai uskonnollisesti. Väkivaltaa on myös kaltoin­kohtelu, hoidon laimin­lyönti, sekä vainoaminen. Lähi­suhde- ja perhe­väki­vallalla on siis lukuisia ilmenemis­muotoja. Sille on ominaista erilaiset vaiheet, jolloin väki­valta välillä vähenee ja välillä pahenee.

Väkivalta on aina rikos ja se huonontaa sen kohteeksi joutuneen ihmisen elämän­laatua ja turvallisuutta. Väki­vallasta vaikeneminen pahentaa asiaa. Väki­vallan tunnistaminen ja puheeksi ottaminen ovat ensimmäisiä askeleita muutokseen.

Pieksämäen seurakunta kasvatuksen tukena

Lapsille sekä heidän vanhemmilleen, isovanhemmilleen ja hoitajilleen on tarjolla monenlaisia kerhoja. Niiden lisäksi toimii pyhäkouluja ja järjestetään erilaisia perhetapahtumia ja retkiä. Kaikki kerhot ovat maksuttomia.

Nuorimmat seurakuntalaiset voivat osallistua toimintaan yhdessä vanhempiensa tai hoitajiensa kanssa. Varttuneemmat lapset voivat osallistua itsenäisesti kerhoihin ja pyhäkouluihin.

Pieksämäen seurakunta kasvatuksen tukena

Lapsille sekä heidän vanhemmilleen, isovanhemmilleen ja hoitajilleen on tarjolla monenlaisia kerhoja. Niiden lisäksi toimii pyhäkouluja ja järjestetään erilaisia perhetapahtumia ja retkiä. Kaikki kerhot ovat maksuttomia.

Nuorimmat seurakuntalaiset voivat osallistua toimintaan yhdessä vanhempiensa tai hoitajiensa kanssa. Varttuneemmat lapset voivat osallistua itsenäisesti kerhoihin ja pyhäkouluihin.